คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การจองตั๋วเครื่องบินผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านใด
  ด้านงานสื่อสารโทรคมนาคม
  ด้านงานวิทยาศาสตร์
  ด้านงานวิศวกรรม
  ด้านงานธุรกิจ
2. ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์มาจากแนวความคิดใด
  เครื่องบันทึกเวลา
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  เครื่องผลต่าง
  นาฬิกา
3. คอมพิวเตอร์รูปแบบใดมีขนาดเล็ก และพกพาได้สะดวกมากที่สุด
  พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์
  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  คอมพิวเตอร์พีซี
4. การใช้คอมพิวเตอร์แบบใดเกิดประโยชน์มากที่สุด
  ใช้คอมพิวเตอร์ฟังเพลงออนไลน์
  ใช้คอมพิวเตอร์สนทนากับเพื่อน
  ใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมออนไลน์
  ใช้คอมพิวเตอร์ทำรายงาน
5. คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมและประเทศอย่างไร
  สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศ
  วางแผนส่งออกสินค้า
  ติดตามข่าวสารโลก
6. คอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด
  เครื่องวิเคราะห์
  เครื่องสมองกล
  เครื่องไฟฟ้า
  เครื่องกลไก
7. จากคำกล่าวที่ว่า “โลกไร้พรมแดน” แสดงถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในด้านใด
  การเลือกซื้อสินค้า
  การสืบค้นข้อมูล
  การศึกษา
  การสื่อสาร
8. ข้อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม
  การประกาศผลสอบของนักเรียน
  การออกแบบภายในอาคาร
  การควบคุมตู้เอทีเอ็ม
  การควบคุมหุ่นยนต์
9. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) แสดงถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในข้อใด
  การสืบค้นข้อมูล
  ความบันเทิง
  การสื่อสาร
  การศึกษา
10. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) มีลักษณะอย่างไร
  การเรียนการสอนผ่าน World Wide Web
  การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ PowerPoint
  การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม
  การเรียนการสอนนอกสถานที่
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com