คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จากคำกล่าวที่ว่า “โลกไร้พรมแดน” แสดงถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในด้านใด
  การเลือกซื้อสินค้า
  การสืบค้นข้อมูล
  การศึกษา
  การสื่อสาร
2. การจองตั๋วเครื่องบินผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านใด
  ด้านงานสื่อสารโทรคมนาคม
  ด้านงานวิทยาศาสตร์
  ด้านงานวิศวกรรม
  ด้านงานธุรกิจ
3. คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมและประเทศอย่างไร
  สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศ
  วางแผนส่งออกสินค้า
  ติดตามข่าวสารโลก
4. คอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด
  เครื่องวิเคราะห์
  เครื่องสมองกล
  เครื่องไฟฟ้า
  เครื่องกลไก
5. การใช้คอมพิวเตอร์แบบใดเกิดประโยชน์มากที่สุด
  ใช้คอมพิวเตอร์ฟังเพลงออนไลน์
  ใช้คอมพิวเตอร์สนทนากับเพื่อน
  ใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมออนไลน์
  ใช้คอมพิวเตอร์ทำรายงาน
6. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) มีลักษณะอย่างไร
  การเรียนการสอนผ่าน World Wide Web
  การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ PowerPoint
  การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม
  การเรียนการสอนนอกสถานที่
7. ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์มาจากแนวความคิดใด
  เครื่องบันทึกเวลา
  เครื่องชั่งน้ำหนัก
  เครื่องผลต่าง
  นาฬิกา
8. คอมพิวเตอร์รูปแบบใดมีขนาดเล็ก และพกพาได้สะดวกมากที่สุด
  พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์
  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  คอมพิวเตอร์พีซี
9. ข้อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม
  การประกาศผลสอบของนักเรียน
  การออกแบบภายในอาคาร
  การควบคุมตู้เอทีเอ็ม
  การควบคุมหุ่นยนต์
10. การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) แสดงถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในข้อใด
  การสืบค้นข้อมูล
  ความบันเทิง
  การสื่อสาร
  การศึกษา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com