แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กระเบื้องปูพื้นขนาด 30X30 ซม. ปูพื้นห้องขนาด 3.00X3.00 เมตร ใช้กระเบื้องกี่แผ่น
  99 แผ่น
  100 แผ่น
  101 แผ่น
  102 แผ่น
2. สี Enamels คืออะไร
  สีเคลือบใส
  สีเคลือบเงา
  สีเคลือบด้าน
  สีน้ำมันชนิดด้าน
3. ข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่เลวที่สุด
  หินอ่อน
  แก้ว
  ยาง
  น้ำ
4. กำลัง 1 กำลังม้า (H.P.) เทียบได้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ
  100 W
  550 W
  746W
  2.0 โอห์ม
5. หลอดไฟฟ้านีออน ชนิดหลอดยาว มีขนาดเท่าใด
  10 วัตต์
  20 วัตต์
  40 วัตต์
  100 วัตต์
6. ท่อประปา ชนิด พี.วี.ซี. มีความยาว
  3.00 เมตร
  4.00 เมตร
  5.00 เมตร
  6.00 เมตร
7. การต่อไม้ คือข้อใด
  ทำให้ไม้กว้างขึ้น
  ทำให้ไม้หนาขึ้น
  ทำให้ไม้ยาวขึ้น
  ถูกทุกข้อ
8. คีม ที่นำมาใช้ในงานไฟฟ้า ชนิดใดดีที่สุด
  ปากคม
  มีปากจิ้งจก
  มีขาโค้ง
  ด้ามมีฉนวนหุ้ม
9. ตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดได้แก่
  อลูมิเนียม
  ทองแดง
  เงิน
  เหล็ก
10. อิฐบล็อก มีขนาดเท่าใด
  กว้าง 19 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม.
  กว้าง 19 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม.
  กว้าง 20 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม.
  กว้าง 20 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com