แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. “1 คิว” ในการซื้อ – ขายหินทราย ในท้องตลาดหมายถึงข้อใด
  1 ลบ.ซม.
  1 ลบ.นิ้ว
  1 ลบ.ฟุต
  1 ลบ.เมตร
2. วัตถุที่ไม่ควรอยู่ใกล้ขณะทำการเชื่อมคือ
  สารละลาย
  เชื้อเพลิง
  เครื่องดับเพลิง
  ดินทราย
3. ตะกั่วบัดกรี มีส่วนผสม 40/60 หมายถึง
  ตะกั่ว 40% - ดีบุก 60%
  ดีบุก 40% - ตะกั่ว 60%
  โลหะบัดกรี ที่มีดีบุก 40 ใน 60 ส่วน
  โลหะบัดกรีที่มีตะกั่ว 40 ใน 60 ส่วน
4. ข้อใด หมายถึงไฟฟ้า D.C.
  ไฟฟ้ากระแสตรง
  ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
  วงจรไฟฟ้า
  การเพิ่มความดันไฟฟ้า
5. สี Enamels คืออะไร
  สีเคลือบใส
  สีเคลือบเงา
  สีเคลือบด้าน
  สีน้ำมันชนิดด้าน
6. หลอดไฟฟ้านีออน ชนิดหลอดยาว มีขนาดเท่าใด
  10 วัตต์
  20 วัตต์
  40 วัตต์
  100 วัตต์
7. ไม้ต่อไปนี้ชนิดใดเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด
  ไม้เต็ง ไม้ตะแบก
  ไม้ยาง ไม้ตะเคียน
  ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน
  ถูกทุกข้อ
8. ประชาชนใช้หลอดนีออนกันมากเพราะอะไร
  ให้แสงสว่างนวล
  กินไฟฟ้าน้อย
  มีแบบให้เลือกหลายแบบ
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดเป็นการจัดแสงสว่างในโต๊ะฝึกงานที่เหมาะสมที่สุด
  20 – 30 ฟุต – เทียน
  40 – 50 ฟุต – เทียน
  50 – 60 ฟุต – เทียน
  70 – 100 ฟุต – เทียน
10. กระเบื้องปูพื้นขนาด 30X30 ซม. ปูพื้นห้องขนาด 3.00X3.00 เมตร ใช้กระเบื้องกี่แผ่น
  99 แผ่น
  100 แผ่น
  101 แผ่น
  102 แผ่น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com