แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หลอดไฟฟ้านีออน ชนิดหลอดยาว มีขนาดเท่าใด
  10 วัตต์
  20 วัตต์
  40 วัตต์
  100 วัตต์
2. วิธีแรกในการป้องกันอุบัติเหตุ คือข้อใด
  ควบคุมใกล้ชิด
  ตรวจสอบเครื่องมือ
  บังคับให้ใช้เครื่องมือป้องกัน
  แนะนำให้รู้จักสาเหตุ
3. ข้อใดไม่ใช่สุขภัณฑ์ของห้องน้ำ
  ที่ปัสสาวะ
  อ่างล้างหน้า
  อ่างอาบน้ำ
  กระเบื้องปูห้องน้ำ
4. ประแจ ประเภทใดที่จัดว่าได้มาตรฐานเบื้องต้นทั่วไป
  ประแจแหวน
  ประแจปากตาย
  ประแจเลื่อน
  ประแจบล๊อก
5. ข้อใด หมายถึงไฟฟ้า D.C.
  ไฟฟ้ากระแสตรง
  ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
  วงจรไฟฟ้า
  การเพิ่มความดันไฟฟ้า
6. แก๊สอะเซทิลิน มีสูตรทางเคมีคือ
  CO
  C2H2
  CH4
  CO2
7. ในการตรวจสอบรอยรั่ว ตามข้อต่อของอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส ควรใช้อะไรตรวจสอบ
  น้ำสบู่
  น้ำมัน
  ใช้จมูกดมกลิ่น
  ใช้เปลวไฟสำรวจ
8. สีและน้ำมันผสม ควรเก็บอย่างไร
  เก็บห่างความร้อน
  เก็บในตู้เหล็ก
  เก็บห่างความเย็น
  เก็บห่างความเค็ม
9. ชิ้นงานบางชนิดที่จับยึดด้วยสลักเกลียว ยังจำเป็นจะต้องถอดหรือคลายด้วยประแจอะไร
  ประแจธรรมดา
  ประแจแอล
  ประแจแบบตัวยู (U)
  ประแจขอชนิดปรับได้
10. เปลวไฟ เชื่อมแก๊ส มีกี่แบบ
  2 แบบ
  3 แบบ
  4 แบบ
  5 แบบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com