แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา
  เพราะต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ที่สุดโดยไม่มีข้อบกพร่อง
  เพราะต้องการปกปิดข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
  เพราะต้องการประหยัดเวลาในการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
  เพราะต้องการใช้เป็นข้อมูลในการจัดกำลังคนเพื่อแก้ปัญหา
2. "การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำได้โดยนำความกว้างมาคูณกับความยาว" จากข้อความ ข้อมูลออกคืออะไร
  ความต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  ขนาดของความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  วิธีการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
3. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมข้อใดเหมาะสมกับงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานคำนวณ
  ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)
  ภาษาปาสคาล (Pascal)
  ภาษาเบสิก (BASIC)
  ภาษาซี (C)
4. การตรวจสอบข้อผิดพลาดทางตรรกะ (logical error) มีวิธีการอย่างไร
  ทดสอบโปรแกรมด้วยการเขียนโปแกรมที่มีชุดคำสั่งใกล้เคียงกันมาใช้งานคู่กันเพื่อเปรียบเทียบการทำงาน
  ทดสอบด้วยการว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบการใช้งานของโปรแกรม
  ทดสอบโปรแกรมด้วยการสมมติสถานการณ์ต่างๆตามที่ใช้งานจริง
  ทดสอบโปรแกรมด้วยชุดข้อมูลที่สมมติขึ้นมา
5. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การทำสำเนา
  การรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล
  การคิดค้นข้อมูล
6. ถ้านักเรียนต้องการฝึกเขียนโปรแกรมควรฝึกเขียนโปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมครั้งแรก
  ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)
  ภาษาปาสคาล (Pascal)
  ภาษาเบสิก (BASIC)
  ภาษาซี (C)
7. หน่วยเก็บข้อมูลสำรองในข้อใดที่เหมาะสมกับงานสำเนาข้อมูล (Backup)
  เทปแม่เหล็ก
  แฟลชไดรฟ์
  ฮาร์ดดิสก์
  ซีดีรอม
8. การสร้างแบบจำลองในการแก้ปัญหานั้น เป็นการแก้ปัญหาโดยแบบใด
  แบบวิทยาศาสตร์
  แบบวิศวกรรม
  แบบสร้างสรรค์
  แบบกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เหตุใดบริษัท หรือหน่วยงานจำเป็นต้องว่าจ้างบริษัทพัฒนาระบบ (outsourcing) มาพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  บริษัท หรือหน่วยงานต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบุคลากรดูแลระบบ และต้องการบริการหลังการขาย พร้อมคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
  บริษัท หรือหน่วยงานต้องการซอฟต์แวร์ที่มีบริการหลังการขาย และต้องการซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการสูง
  บริษัท หรือหน่วยงานต้องการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ตรงความต้องการ และต้องการรักษาความลับของบริษัท หรือหน่วยงานไว้
  บริษัท หรือหน่วยงานต้องการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ตรงความต้องการ และขาดผู้เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม
10. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข้อใดคือความหมายในการใช้สัญลักษณ์ในการแก้ไขปัญหา
  การตัดสินใจ
  กำหนดค่าหรือประมวลผล
  ตัวเชื่อมต่อไปหน้าอื่น
  รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com