แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. View เป็นเมนูสำหรับใช้ทำอะไรใน Photoshop CS3
  เมนูสำหรับเปิดดูข้อความช่วยเหลือและแนะนำในการทำงานต่าง ๆ
  เมนูสำหรับใช้ปรับแต่งเครื่องมือ นับ วัดระยะ และคำนวณพื้นที่
  เมนูสำหรับจัดการไฟล์ภาพ การพิมพ์ และการทำงานอัตโนมัติ
  เมนูสำหรับปรับแต่งสี แสง เงา และขนาดของภาพ
2. ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop
  Km
  Points
  Inch
  Pixel
3. คำสั่ง Select > Modify > Feather ใช้สำหรับทำอะไร
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูคมชัดขึ้น
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูสวยงาม
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูมีรอยหยัก
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดู Soft
4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของคำสั่ง Dodge และ Brightness
  Dodge และ Brightness ใช้สำหรับเพิ่มความสว่างของภาพ
  Dodge Tool ทำให้ภาพสว่างขึ้นทั้งภาพ
  Dodge จะเพิ่มความสว่างสีด้วยสีของมันเอง
  Brightness จะเพิ่มหรือลดความสว่างด้วยสีขาว - ดำ
5. Slice Tool มีหน้าที่อะไร
  เป็นอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพและระบายสี
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลือกพื้นที่การทำงาน
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลบส่วนต่าง ๆของภาพที่เราไม่ต้องการ
  เป็นอุปกรณ์ในการตัดรูปภาพออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
6. การปรับค่า Opacity จะมีผลต่อภาพอย่างไร
  ทำให้ขอบภาพฟุ้งเบลอ
  ทำให้ภาพมีความเข้มจาง
  ทำให้ภาพมีกรอบ
  ทำให้ตัวภาพฟุ้งเบลอ
7. Title Bar คืออะไร
  เมนูบาร์
  แถบตัวเลือก
  แถบชื่อเรื่อง
  แถบสถานะ
8. ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop
  Bitmap
  RGB Color
  CMYK Color
  Vector
9. การปรับขนาดของรูปภาพควรใช้คำสั่งใด
  Image > Mode
  Image > Duplicate
  Image > Canvas Size
  Image > Image Size
10. การเปิดงานใหม่ในโปรแกรม Photoshop ทำได้ด้วยวิธีใด
  คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + N
  คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + O
  คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + O
  คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + N
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com