แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Slice Tool มีหน้าที่อะไร
  เป็นอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพและระบายสี
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลือกพื้นที่การทำงาน
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลบส่วนต่าง ๆของภาพที่เราไม่ต้องการ
  เป็นอุปกรณ์ในการตัดรูปภาพออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
2. คำสั่ง Select > Modify > Feather ใช้สำหรับทำอะไร
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูคมชัดขึ้น
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูสวยงาม
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูมีรอยหยัก
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดู Soft
3. คำสั่งในการสร้างงานใหม่คือข้อใด
  File > Save
  File > Browse
  File > New
  File > Import
4. พาเล็ตที่ใช้ในการปรับมุมมองรูปภาพเพื่อย่อหรือขยาย
  Navigator
  Info
  History
  Color
5. ถ้าต้องการให้โปรแกรมคำนวณเพื่อสร้างพิกเซลใหม่ให้คลิกที่ใด
  Relative
  Resample Image
  Scale Styles
  Resolution
6. ข้อใดคือเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่เป็นตัวอักษรในแนวตั้ง
  Horizontal Type
  Horizontal Type Mask
  Vertical Type
  Vertical Tyer Mask
7. Title Bar คืออะไร
  เมนูบาร์
  แถบตัวเลือก
  แถบชื่อเรื่อง
  แถบสถานะ
8. การปรับขนาดของรูปภาพควรใช้คำสั่งใด
  Image > Mode
  Image > Duplicate
  Image > Canvas Size
  Image > Image Size
9. การปรับค่า Opacity จะมีผลต่อภาพอย่างไร
  ทำให้ขอบภาพฟุ้งเบลอ
  ทำให้ภาพมีความเข้มจาง
  ทำให้ภาพมีกรอบ
  ทำให้ตัวภาพฟุ้งเบลอ
10. ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop
  Km
  Points
  Inch
  Pixel
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com