ข้อสอบ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อความใดไม่ได้อธิบายความหมายของคำว่าระบบนิเวศ
  แอ่งน้ำริมทางเดินมีลูกน้ำ ลูกอ๊อด สาหร่าย และตะไคร่น้ำ
  ต้นจามจุรีสูงใหญ่มีมด แมลง เห็ดและกาฝากอาศัยอยู่มากมาย
  เทือกเขาแห่งหนึ่งมีต้นไม้ขึ้นอยู่มากมายทำให้ดูสดชื่นมีชีวิตชีวา
  แนวปะการังชายฝั่งทะเลอันดามันมีปลาต่าง ๆ หลายชนิด ทั้งปลาปักเป้าปลากระบอกและปูม้า
2. ในโซ่อาหารนี้อะไรจัดเป็นผู้ล่า

  คน
  คน งู
  กบ งู คน
  แมลง กบ งู
3. ผู้ผลิต คืออะไร

  ข้าว
  ข้าว แมลง
  ข้าว แมลง กบ
  ข้าว แมลง กบ งู
4. “ต้นกุหลาบหน้าบ้านพอใจมีหนอนที่เกิดจากไข่ผีเสื้อมากินใบอ่อนเสมอ และยังพบว่ามีนกมาจิกกินหนอน ซึ่งนกนี้จะถูกแมวที่พอใจเลี้ยงจับกินเสมอ” จากข้อมูลดังกล่าวเราสามารถเขียนโซ่อาหารได้แบบใด
  กุหลาบ-->หนอน --> นก --> แมว
  แมว -->นก -->หนอน --> กุหลาบ
  ผีเสื้อ --> กุหลาบ --> หนอน --> นก --> แมว
  กุหลาบ--> ผีเสื้อ --> หนอน -->นก --> แมว
5. โดยธรรมชาติแล้วส่วนประกอบของโซ่อาหารในระบบนิเวศเรียงลำดับตามข้อใด
6. สายใยอาหารที่ประกอบด้วย คน นก กบปลา แมลง ข้าว และแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดพลังงานเป็นอันดับสุดท้าย
  คน
  นก
  กบ
  ปลา
7. ความสัมพันธ์คู่ใดที่เหมือนกับแบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่ว
  ไลเคน
  ดอกไม้กับแมลง
  ควายกับนกเอี้ยง
  กาฝากบนต้นมะม่วง
8. ข้อความใดอธิบายความหมายของแหล่งที่อยู่ได้ถูกต้อง
  กาฝากเกาะอยู่บนต้นมะม่วงเป็นจำนวนมาก
  ชายคาบ้านหลังหนึ่งมีมดดำ มดแดงเป็นจำนวนมาก
  นกนางแอ่นอพยพมาอาศัยทำรังอยู่ที่อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
  ปลาตีน ปูก้ามดาบ และหอยหลอดชอบอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนที่มีต้นโกงกางและอาหารอุดมสมบูรณ์
9. การศึกษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำบริเวณโรงเรียน นักเรียนจะศึกษาเรื่องใดได้บ้าง

  ก ข ค และ ง
  ก ข จ และ ฉ
  ก ค ง และ จ
  ก ค จ และ ฉ
10. ให้ A เป็นงู B เป็นหนู C เป็นนกเค้าแมว D เป็นต้นข้าว E เป็นกระต่าย แผนภาพใดแสดงสายใยอาหารได้ถูกต้อง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com