การถ่ายภาพกับครูอาร์ม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. “ถ้าเราปล่อยให้แสงผ่านเข้าไปทางช่องเล็กๆ ในห้องมืดแล้วถือกระดาษขาวให้ห่างจากช่องรับแสงประมาณ 15 ซม. จะปรากฏภาพบนกระดาษ มีลักษณะเป็นภาพจริงหัวกลับ แต่เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนนัก” จากหลักการนี้ทำให้เกิดการพัฒนากล้องอ่ะไร?
  กล้องออบสคิวรา
  กล้องดิจิตอล
  กล้องฟิล์ม
  กล้องพาโนรามา
2. ข้อใดคือข้อเสียของการแต่งภาพมากเกินไป
  ทำให้ภาพไม่ดูเป็นธรรมชาติหรือภาพนั้นอาจขาดความน่าเชื่อถือ
  ทำให้สังคมไม่ยอมรับในภาพถ่าย
  ทำให้ภาพถ่ายนั้นหมดราคาในการขายภาพ
  ทำให้ภาพถ่ายนั้นกลายเป็นภาพผลงานทางศิลปะแต่เป็นภาพที่มีความไม่สวยงามและไม่เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ
3. (Camera Obscura) ซึ่งเป็นภาษาลาติน แปลว่าอ่ะไร?
  ห้องดวงดาว
  ห้องแสงจันทร์
  ห้องแสงสว่าง
  ห้องมืด
4. การถ่ายภาพในเมืองไทยยุคแรก เกิดขึ้นในสมัย ราชกาลอ่ะไร?
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๒
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๓
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๔
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕
5. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของภาพถ่าย
  ภาพที่สื่ออารมณ์ความรู้สึก
  ภาพที่บ่งบอกความทรงจำ
  ภาพที่สะท้อนถึงความคิดทศนคติ
  การใช้ภาพถ่ายไว้แกล้งเพื่อน
6. การแต่งภาพใช้หลักการของวิชาอ่ะไรเข้ามาช่วยในการแต่งภาพ
  คณิตศาสตร์
  ศิลปะ
  ฟิสิกส์
  สังคม
7. ข้อใดคือประโยชน์ของการแต่งภาพที่ถูกต้องมากที่สุด
  ช่วยหลอกตาผู้ชม
  ช่วยให้ผู้มองภาพเกิดความคิดสร้างสรรค์
  ช่วยเพิ่มสีสันและความงดงามให้กับภาพ
  ช่วยให้ภาพมีความคมชัดเพิ่มมากขึ้น
8. พระยาไทรบุรี ได้ขึ้นทูลเกล้าฯถวายรูปถ่ายอ่ะไรให้กับ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  รูปหอไอเฟลประเทศฝรั่งเศส
  รูปถ่ายพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  รูปพระเจ้าหลุยส์ ที่13
  รูปเจ้าวิลาต(สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย)
9. คนไทยที่เป็นช่างถ่ายรูปคนแรกคือใคร
  พระยากระสาปน์กิจโกศล
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ปาเลอกัว
  สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย
10. การถ่ายภาพและภาพถ่ายมีวิวัฒนาการมาจากวิชาอ่ะไร
  ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์
  ฟิสิกส์ และเคมี
  เคมี และชีวะ
  เคมี และดาราศาสตร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com