ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. อุปกรณ์ของรถส่วนใดไม่เกี่ยวกับระบบสายพาน
  แอร์
  ไดชาร์ท
  ปั๊มน้ำ
  กรองอากาศ
2. การตรวจความตึงของสายพานควรทำอย่างไร
  ใช้ไม้เคาะ
  ดูด้วยสายตาก็พอ
  ใช้มือกดที่กึ่งกลางสายพาน
  ถอดสายพานออกเพื่อนำมาวัด
3. รถเครื่องยนต์ดีเซลหากมีควันดำมากผิดปกติเกิดจากสาเหตุใด
  กรองอากาศตัน
  เติมน้ำมันผิดประเภท
  เติมน้ำมันปลอม
  ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีน้ำผสมอยู่
4. ขณะขับรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตือนสีแดง.แสดงเกิดจากสาเหตุใด
  ไดชาร์ทชำรุด
  แบตเตอรี่เสีย
  แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ
  น้ำกลั่นแห้ง
5. ปั๊มน้ำรถยนต์มีหน้าที่อย่างไร
  ทำให้น้ำหมุนเวียนจากเครื่องไปยังหม้อน้ำแล้วไหลกลับเข้าเครื่องยนต์
  ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงหมุนเวียนจากเครื่องไปยังถังน้ำมันเชื้อเพลิง
  ทำให้น้ำมันเครื่องหมุนเวียนภายในเครื่องยนต์
  ปั๊มน้ำจากภายนอกเวลาน้ำในหม้อน้ำขาดหายไป
6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์
  ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ
  หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดการสึกหรอ
  ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
  ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์
7. เครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซลมีข้อแตกต่างอย่างไร
  มีระบบการสตาร์ทต่างกัน
  มีระบบการใช้น้ำระบายความร้อนต่างกัน
  เครื่องยนต์เบนซินใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด
  มีระบบไฟต่างกัน
8. เหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง
  เพราะ จะทำให้เครื่องยนต์ชำรุด
  เพราะ น้ำในหม้อน้ำจะร้อนมากยิ่งขึ้น
  เพราะจะทำให้หม้อน้ำเป็นสนิมมากยิ่งขึ้น
  เพราะ สำรองเนื้อที่การขยายตัวของน้ำเมื่อเกิดความร้อน
9. การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ควรต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดของเครื่องยนต์ด้วย
  สายพานเครื่องยนต์
  หัวเทียน
  กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  กรองน้ำมันเครื่อง
10. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความหมายอย่างไร
  น้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอล
  น้ำมันที่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว
  น้ำมันที่ได้จากพืช 100 เปอร์เซ็นต์
  น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com