แบบทดสอบคำบุพบท

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำว่า “กับ” ในข้อใดเป็นคำบุพบท
  วางกับดัก
  กินกับข้าว
  เหยียบกับระเบิด
  ดอกฟ้ากับโดมผู้จองหอง
2. คำว่า “บน” ในข้อใดเป็นคำต่างชนิดกับคำอื่น
  ดาวบนฟ้า
  อยู่ข้างบน
  กินบนเรือน
  ขี้รดบนหลังคา
3. ข้อใดมีคำบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์บอกเวลา
  เวลาในขวดแก้ว
  วันที่ตามปฏิทินคืออะไร
  วันนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
  เขากลับมาถึงเมืองไทยเมื่อเช้านี้
4. คำว่า “จน” ในข้อใดเป็นบุพบท
  เราจะรอจนเช้า
  เขาจนก็จริงแต่ไม่โกง
  คนจนไม่จำเป็นต้องเลว
  เกิดเป็นคนอย่ากลัวจน
5. ข้อใดมีคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ
  เสื้อของใครอยู่ในตู้
  ของบนโต๊ะของใครกัน
  นกของฉันหายไปจากกรง
  อาหารจานนี้เด็กกินเท่านั้น
6. คำบุพบทมีหน้าที่ใด
  ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึก
  ใช้ขยายความของคำที่ต้องการเปลี่ยนรูป
  ใช้ขยายความหมายของคำที่นำไปประกอบ
  ใช้เชื่อมคำให้มีความหมายสัมพันธ์เป็นประโยคเดียวกัน
7. “เขามีกำลังใจต่อสู้โรคร้ายเพราะคำพูดของคุณ”คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำบุพบทบอกสิ่งใด
  บอกสาเหตุ
  บอกความมุ่งหมาย
  บอกเครื่องมือที่ใช้ทำ
  บอกผู้รับผลประโยชน์
8. คำว่า “ต่อ” ในข้อใดเป็นคำบุพบท
  เขามาต่อว่าฉัน
  เธอต้องให้การต่อศาล
  เรื่องนี้คิดว่าเราเป็นต่อ
  มารู้ตัวก็ต่อเมื่อสายเสียแล้ว
9. คำว่า “โดย” ในข้อใดไม่ใช่คำบุพบท
  รถโดยสาร
  เขียนโดยกวี
  ศึกษาโดยตรง
  ทายาทโดยธรรม
10. “พวกเรา”แวะซื้อขนมข้างทาง” คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำบุพบทแสดงความสัมพันธ์ใด
  แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลา
  แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่
  แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ที่ทำร่วมกัน
  แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com