การนำเสนอสื่อประสม รหัสวิชา ง30245

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ครูปิยะพงษ์ สอนวิชาสื่อประสม โดยใช้สื่อใบความรู้ ให้นักเรียนชมภาพจากโปรเจ็คเตอร์ และให้นักเรียนตอบคำถามลงในแบบทดสอบ เป็นกระบวนการใช้สื่อแบบใด
  สื่อประสม
  สื่อหลายแบบ
  สื่อประสมแบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สื่อประสมแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ถ้าครูปิยะพงษ์ ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลใน Blog Piyapong.blogger.com จัดว่าเป็นกระบวนการใช้สื่อแบบใด
  สื่อประสมแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สื่อประสมแบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สื่อประสมคอมพิวเตอร์
  สื่อหลายแบบ
3. ข้อใดคือความสำคัญของข้อความหรือตัวอักษรในสื่อประสม
  บ่งบอกถึงความหมาย สี ฟอนส์ และสัญญาลักษณ์ต่างๆ
  บอกทิศทาง ความสำคัญ
  เป็นรูปธรรมในการมองเห็น
  บ่งบอกถึง การใช้งานของสื่อประสม
4. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ ภาพนิ่ง
  เป็นที่รวบรวมความหมายต่างๆ
  เป็นภาพกราฟิกที่แสดงถึงการมองเห็น
  เป็นภาพที่แสดงถึงการเคลื่อนไหว
  แสดงถึงรูปภาพและรูปวาด
5. ข้อใดคือความหมายของสื่อประสมที่ถูกต้องที่สุด
  สื่อประสมหรือสื่อหลายแบบ (Multimedia)
  สื่อหลายอย่างประสมกัน
  สื่อรายการวิทยุ-โทรทัศน์ ทั่ว ๆ ไป
  หมายถึงการนำเอาสื่อหลาย ๆ อย่าง เช่น ข้อความ รูปภาพ แผ่น โปร่งใส มาใช้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำเสนอ และเรียนการสอน
6. ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทของสื่อประสม
  เอกสารประกอบการเรียน
  การไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน
  โบชัวร์สินค้าต่าง
  อินเทอร์เน็ต
7. Interactive คือ คุณสมบัติข้อใดของสื่อประสม
  การที่สื่อสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ทันที
  การสื่อสารที่รวดเร็ว
  การแสดงผลที่สวยงาม
  การให้เสียงที่ไพเราะมากขึ้น
8. คุณสมบัติของ Interactive จะมีเฉพาะอยู่ในสื่อประเภทใด
  สื่อประเภทเครื่องฉาย
  สื่อคอมพิวเตอร์
  สื่อประเภทวีดีโอผสมกับภาพ
  สื่อประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์
9. เครื่องฉายสไลด์ หรือเครื่องฉายแผ่นใส จัดเป็นสื่อประสมประเภทใด
  สื่อสไลด์
  สื่อประเภทฉาย
  สื่อโอเวอร์เฮด
  สื่อภาพนิ่ง
10. ถ้าครูปิยะพงษ์ ใช้ ใบความรู้สอนนักเรียน จัดว่าครูปิยะพงษ์ ใช้สื่อประเภทใด
  ใบความรู้
  สื่อประเภทวัสดุ และวิธีการ
  สื่อประสม
  สื่อวีดีโอ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com