การสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 8

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ภาพที่เกิดจากลายเส้น เป็นภาพแบบใด
  Symbol
  Vector
  Bitmap
  Raster
2. ไฟล์.fla เป็นไฟล์ประเภทใด
  ไฟล์ Export จากโปรแกรม Flash 8
  ไฟล์งานของโปรแกรม Flash สามารถนำกลับมาแก้ไขได ้
  ไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได ้
  ไฟล์ชนิดเดียวกันกับ .swf
3. ไฟล์.swf เป็นไฟล์ชนิดใด
  ไฟล์Shock Wave Flash ที่โปรแกรม Flash สามารถ Export ได้
  ไฟล์งานของ Flash ที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้
  ไฟล์ที่แปลงจากไฟล์.fla.
  ถูกทั้ง ก.และค.
4. Action Script 3.0 เริ่มใช้เมื่อใด
  เมื่อเป็น Macromedia Flash 8.0
  เมื่อเป็น Adobe Flash CS3
  เมื่อเป็น Adobe Flash CS5
  เมื่อเป็น Adobe Flash CS4
5. ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปร่างตัวละครหรือวัตถุต้องสร้าง Animation แบบใด
  Frame by Frame
  Classic Tween
  Shape Tween
  Motion Tween
6. Motion Tween ต่างกับ Classic Tween อย่างไร
  ความชำนาญ
  ไม่แตกต่างกัน
  วิธีการสร้าง
  ลักษณะการเคลื่อนไหว
7. โปรแกรม Macromedia Flash 8 เป็นของบริษัทใด
  Adobe
  Microsoft
  AMD
  Macromedia
8. ข้อใดไม่ใช่นามสกุลไฟล์เสียง
  AVI
  GIF
  MP3
  WAV
9. เครื่องมือ Free Transform Tool ทำหน้าที่อะไร
  ย่อ-ขยายขนาดวัตถุ
  ใช้สร้างและตกแต่งวัตถุ
  เลือกพื้นที่ในรูปทรงอิสระ
  นำวัตถุที่อยู่ข้างหน้าไปไว้ด้านหลัง
10. การสร้าง Animation Flash บันทึกแฟ้มนามสกุลในรูปแบบใดเพื่อนำไปใช้งาน
  psd
  flv
  swk
  gif
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com