การสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 8

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. โปรแกรม Macromedia Flash 8 เป็นของบริษัทใด
  Adobe
  Microsoft
  AMD
  Macromedia
2. ข้อใดถูกต้อง
  โปรแกรม Flash 8 สามารถ Export ไฟล์เป็น .exe ได้
  ไฟล์นามสกุล .fla คือไฟล์ที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้
  Symbol สำหรับ Animation คือ Symbol แบบ Graphic
  ถูกทุกข้อ
3. ไฟล์.swf เป็นไฟล์ชนิดใด
  ไฟล์Shock Wave Flash ที่โปรแกรม Flash สามารถ Export ได้
  ไฟล์งานของ Flash ที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้
  ไฟล์ที่แปลงจากไฟล์.fla.
  ถูกทั้ง ก.และค.
4. โปรแกรมใดต่อไปนี้ เหมาะกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  Microsoft Word
  Adobe Photoshop
  Macromedia Flash 8
  Macromedia Dreamweaver 8
5. การสร้างรูปภาพที่เป็นภาพนิ่ง ควรใช้ซิมโบล(Symbol)ชนิดใด
  Graphic Symbol
  Button Symbol
  Option Symbol
  Movie clip Symbol
6. Motion Tween หมายถึงข้อใด
  การเคลื่อนไหวแบบเส้นตรงวัตถุ
  การเคลื่อนไหวแบบตามเวลาวัตถุ
  การเคลื่อนไหวแบบย้ายตำแหน่งวัตถุ
  การเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างวัตถุ
7. ภาพที่เกิดจากลายเส้น เป็นภาพแบบใด
  Symbol
  Vector
  Bitmap
  Raster
8. คีย์ลัด Ctrl+Y เป็นคีย์ลัดแบบใด
  Redo ย้อนกลับงานไปข้างหน้า
  Undo ย้อนกลับงาน
  Convert Symbol
  ไม่มีข้อใดถูก
9. Graphic ในโปรแกรม Flash เป็น Graphic ประเภทใด
  Raster
  PSD
  Bitmap
  Vector
10. เมนูใดที่ใช้คำสั่งเรียก Panel สี
  Modify > Color
  Edit > Color
  Insert > Color
  Window > Color Mixer
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com