การสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 8

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ภาพที่เกิดจากลายเส้น เป็นภาพแบบใด
  Symbol
  Vector
  Bitmap
  Raster
2. ข้อความใดไม่เกี่ยวข้อกับ Layer
  กำหนดให้ภาพแสดงหรือไม่แสดง
  ใช้แบ่งภาพเป็นชิ้นเล็ก ๆ
  ที่แสดงชิ้นงานแต่ละส่วนที่ออกแบบ
  เปรียบเทียบเหมือนเป็นแผ่นใสซ้อนกัน
3. โปรแกรม Macromedia Flash 8 เป็นของบริษัทใด
  Adobe
  Microsoft
  AMD
  Macromedia
4. เมนูใดที่ใช้คำสั่งเรียก Panel สี
  Modify > Color
  Edit > Color
  Insert > Color
  Window > Color Mixer
5. เครื่องมือใดที่ใช้ในการระบายสีให้กับภาพ คล้ายพู่กัน
  Text Tool
  Brush Tool
  Eye Dropper Tool
  Fill Transform Tool
6. Motion Tween หมายถึงข้อใด
  การเคลื่อนไหวแบบเส้นตรงวัตถุ
  การเคลื่อนไหวแบบตามเวลาวัตถุ
  การเคลื่อนไหวแบบย้ายตำแหน่งวัตถุ
  การเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างวัตถุ
7. การทดสอบชิ้นงานที่สร้างด้วยโปรแกรม Macromedia flash 8 ต้องใช้ปุ่มใด
  Ctrl + Shift
  Ctrl + Enter
  Ctrl + Esc
  Ctrl + Alt
8. Short Cut Key ใดที่ใช้สำหรับ เลือกวัตถุทั้งหมด
  Ctrl+Alt+Del
  Ctrl+Y
  Ctrl+Z
  Ctrl+A
9. ข้อใดถูกต้อง
  โปรแกรม Flash 8 สามารถ Export ไฟล์เป็น .exe ได้
  ไฟล์นามสกุล .fla คือไฟล์ที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้
  Symbol สำหรับ Animation คือ Symbol แบบ Graphic
  ถูกทุกข้อ
10. การกำหนด Frame Rate = 24 fps หมายถึงข้อใด
  อัตราความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที
  ความเร็วในการแสดง 24 วินาที
  พื้นที่ในการจัดเก็บ 24 ไบต์
  ความเร็วในการทดสอบโปรแกรม 24 วินาที
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com