แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  ทรงผนวช
  ทรงเทนนิส
  ทรงโปรด
  ทรงวิ่ง
2. คำราชาศัพท์ข้อใดใช้ทรงนำหน้า
  ทรงตรัส
  ทรงผนวช
  ทรงเสด็จ
  ทรงบรรทม
3. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิดทั้ง 2 คำ
  ทรงเล่น ทรงออกกำลังกาย
  ทรงพระอักษร ทรงพระราชดำเนิน
  ทรงดนตรี ทรงเครื่อง
  ทรงพระราชทาน ทรงทอดพระเนตร
4. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสพระราชทานพรแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล
  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
  หม่อมเจ้าสิริวัณวรีมหิดลเสด็จฯไปทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย
5. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุขพระราชวังไกลกังวล
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักจิตรารโหฐาน
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ในห้องทรงงาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงขอบพระทัยประชาชนที่มารับเสด็จ
  ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบ
7. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษใหม่ที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้า
  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จฯเป็นประธานเปิดการแสดงของยอดมายากล เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์
  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้สำเร็จการศึกษาเป็นองค์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
8. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่าเดิน
  ทรงเดิน
  ทรงพระดำเนิน
  ทรงพระราชดำเนิน
  เสด็จพระราชดำเนิน
9. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล
10. คำราชาศัพท์ข้อใดใช้ทรงนำหน้า
  ทรงตรัส
  ทรงผนวช
  ทรงเสด็จ
  ทรงบรรทม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com