บทที่ 5 ทรัพยากรท่องเที่ยว

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
  ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
  กิจกรรมบันเทิง
  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
  สภาพสังคม
2. โบราณสถานประเภทปราสาทหิน พบมากที่ภาคใดของประเทศไทย
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคใต้
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ของใคร
  ชาวบ้านที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว
  มัคคุเทศก์
  นักท่องเที่ยว
  ทุกคน
4. ข้อใดไม่ใช่แนวความคิดหลักในการอนุรักษ์
  การใช้อย่างมีเหตุผล
  การรักษาให้คงอยู่ โดยไม่นำมาใช้
  การใช้อย่างฉลาด
  การใช้ทรัพยากรได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
5. พระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น จังหวัดเลย ถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทใด
  สภาพภูมิอากาศ
  สภาพภูมิประเทศ
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
  ทิวทัศน์
6. งานประเพณีวิ่งควาย จัดขึ้นที่จังหวัดใด
  จันทบุรี
  ชลบุรี
  สุพรรณบุรี
  อ่างทอง
7. แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ ถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทใด
  สภาพภูมิอากาศ
  สภาพภูมิประเทศ
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
  ทิวทัศน์
8. หากต้องการเที่ยวงานเทศกาลยี่เป็ง (ลอยกระทง) ต้องเดินทางไปที่จังหวัดใด
  เชียงใหม่
  เชียงราย
  สุโขทัย
  พระนครศรีอยุธยา
9. ข้อใดที่ไม่ใช่ทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
  อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะช้าง
  งานแข่งเรือกอและ
  การแสดงมโนราห์
10. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
  นักท่องเที่ยวต้องเดินทางเข้ามา
  เป็นสิ่งดึงดูดใจหรือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว
  ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้น
  ในประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com