คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาเขมร
  กระทรวง
  กัปตัน
  เกาเหลา
  กระดังงา
2. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรทุกคำ
  ยูโด

  จรวด

3. “ก๋งของฉันชอบกิน แป๊ะชะ พะโล้ ก๋วยจั๊บ แต่ไม่ชอบกิน เต้าทึง เต้าหู้ เต้าส่วน” ชื่ออาหารที่กล่าวถึงมาจากภาษาใด
  ไทยแท้
  จีน
  ชวา
  เขมร
4. ข้อใดเป็นลักษณะของคำภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทย
  ส่วนใหญ่เป็นเสียงสามัญ
  ไม่มีตัวสะกดแต่นิยมผสมด้วยสระเสียงยาว
  พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมากกว่าอักษรอื่น
  ส่วนใหญ่เป็นคำพยางค์เดียว ไทยนำมาสร้างคำใหม่เป็นคำประสม
5. “กัปตันทีมฟุตบอลของไทยได้รับแรงเชียร์จากแฟนคลับอย่างแน่นอน” มีคำที่มาจากภาษาอังกฤษกี่คำ
  ๔ คำ
  ๕ คำ
  ๖ คำ
  ๗ คำ
6. ภาษาจีนและอังกฤษ
  ยืมมาปรับเปลี่ยนความหมาย
  ยืมมาใช้โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
  ยืมมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคำ
  ยืมมาปรับเปลี่ยนวิธีการออกเสียง
7. คำว่า “นีออน” เป็นคำที่มาจากภาษาใด
  จีน
  เขมร
  ญี่ปุ่น
  อังกฤษ
8. ศัพท์บัญญัติคิดขึ้นมาใช้แทนคำศัพท์ในภาษาใด
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาบาลี – สันสกฤต
  ภาษาชวา – มลายู
  ภาษาจีนและอังกฤษ
9. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด
  คุณครูบอกว่าห้ามนักเรียนหญิงใส่กระโปรงสั้นมาโรงเรียน
  กลุ่มเขาทำงานสำเร็จได้ดี เพราะมีการประชุมวางแผนล่วงหน้า
  ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานพระราม ๘
  คุณพ่อของเพื่อนฉันเป็นตำรวจออกตรวจทุกวัน
10. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ
  โบตั๋น

  กุยช่าย

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com