รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม๒

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ภาษาโลโกเริ่มใช้ในกลุ่มบุคคลใด
  นักการศึกษา
  นักธุรกิจ
  นักวิจัย
  ช่างภาพ
2. ข้อใดคือความหมายของกระบวนความ
  คำสั่งต่างๆที่สั่งให้เต่าทำงาน
  ชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  คำสั่งที่เต่ารู้จัก
  คำสั่งต่างๆที่รวมกันเป็นชุดคำสั่งให้เต่าทำงาน
3. แฟ้มข้อมูลที่มีการบันทึกกระบวนความจะได้ File ที่มีนามสกุลอะไร
  .XLS
  .LGO
  .Doc
  .PPT
4. ข้อใดคือความหมายของภาษาโลโก
  หุ่นยนต์
  หุ่นยนต์เต่า
  รูปสามเหลี่ยม
  สัญลักษณ์
5. รูปแบบกระบวนการความที่ถูกต้องคือข้อใด
  ขึ้นต้นด้วย ชื่อกระบวนความ และลงท้ายด้วยคำสั่งสุดท้ายของกระบวนความ
  ขึ้นต้นด้วย To ชื่อกระบวนความ และลงท้ายด้วย End
  ขึ้นต้นด้วย End ชื่อกระบวนความ และลงท้ายด้วย To
  ชื่อของกระบวนความซ้ำกับคำสั่งของภาษาโลโก
6. ใช้คำสั่งให้วาดรูปวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ หน่วย
  circle 50
  circle 75
  circle 100
  circle 200
7. คำสั่ง Forward คือคำสั่งใด
  เลี้ยวซ้าย
  เลี้ยวขวา
  ถอยหลัง
  เดินหน้า
8. คำสั่งในข้อใดใช้เรียกข้อมูลของกระบวนความที่บันทึกเก็บไว้ออกมาแก้ไข
  File => Load
  Bitmap => Load
  Open => Load
  Edit => Load
9. จากรูปด้านบน หมายเลข ๑ มีชื่อเรียกว่าอะไร

  ส่วนแสดงผลกราฟิก
  แผงปุ่มควบคุม
  ส่วนแสดงผลข้อความ
  ช่องป้อนคำสั่ง
10. MSWLogo ย่อมาจากคำว่าอะไร
  Microsoft Windows Logo
  Microsoft Windows Media Logo
  Macromedia Windows Logo
  Macro Media Logo
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com