ภาษาไทย ปี1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กาพย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีกี่ประเภท
  2
  3
  4
  5
2. คำประพันธ์ประเภทลิลิตประกอบด้วยคำประพันธ์ชนิดใดประสมกัน
  กลอน-กาพย์
  ร่าย -โคลง
  กาพย์-ร่าย
  โคลง-กาพย์
3. ฉันท์เรื่องแรกของไทยคือเรื่องอะไร
  มหาชาติคำหลวง
  สามัคคีเภทคำฉันท์
  มัธนะพาธา
  ประชุมจารึกวัดเชตุพน
4. ลิลิตพระลอใช้คำประพันธ์ชนิดใดในการแต่ง
  โคลงดั้น ร่ายดั้น
  โคลงโบราณ ร่ายโบราณ
  โคลงสุภาพ ร่ายสุภาพ
  โคลงยาว ร่ายยาว
5. คำประพันธ์ประเภทใดบังคับคำครุ ลหุ
  โคลง
  ฉันท์
  กาพย์
  ร่าย
6. ข้อใดต่างจากพวก
  จิตรปทาฉันท์
  มาณวกฉันท์
  ปมาณิกฉันท์
  อินทรวิเชียรฉันท์
7. นอกจากคำว่าคำประพันธ์แล้วยังมีคำใดที่ใช้เรียกได้เช่นเดัยวกัน กรือความหมายใกล้เคียงกัน
  กลอน
  ร่าย
  กาย์
  ถูกทุกข้อ
8. คำประพันธ์มีกี่ประเภท
  4
  5
  6
  7
9. วรรณศิลป์และวรรณคดีมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  วรรณศิลป์คือศิลปะของวรรณคดี
  วรรณคดีใช้วรรณศิลป์ในการแต่ง
  วรรณศิลป์คือองประกอบของวรรณคดี
  ถูกทุกข้อ
10. ฉันท์ในคำภีร์พุตโตไทย มีทั้งสิ้น 108 ชนิด แบ่งเป็นฉันท์วรรณพฤติกี่ชนิดและฉันท์มาตราพฤติกี่ชนิด
  ฉันท์วรรณพฤติ 79 ฉันท์มาตราพฤติ 29
  ฉันท์วรรณพฤติ 80 ฉันท์มาตราพฤติ 28
  ฉันท์วรรณพฤติ 81 ฉันท์มาตราพฤติ 27
  ฉันท์วรรณพฤติ 82 ฉันท์มาตราพฤติ 26
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com