ข้อสอบเรื่องการหาฐานนิยม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นจำนวนเงินต่อวัน ที่นักเรียนกลุ่มหนี่งได้รับจากผู้ปกครอง (หน่วยเป็นบาท) 50, 52, 58, 60, 66, 54, 62, 55, 100, 300 จงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้
  60
  62
  63
  ไม่มีฐานนิยม
2. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 2, 9, 15, 7, 8, 2, 17, 15, 8, 9, 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
  2
  8
  15
  17
3. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 7, 11, 19, 22, 7, 19, 17, 11, 12, 11, 19 มีค่าเท่ากับข้อใด
  11
  19
  ก และ ข
  ไม่มีฐานนิยม
4. จากการวัดความสูงของนักเรียน 11 คน(เซนติเมตร) ดังนี้ 150, 163, 165, 165, 167, 167,172,172,172, 175, 175 จงหาว่าค่าฐานนิยมของความสูงเป็นเท่าไร
  162
  165
  172
  175
5. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 5, 7, 4, 8, 7, 11, 7, 4, 10, 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
  4
  7
  8
  ไม่มีฐานนิยม
6. จากการบันทึกจำนวนไข่ไก่ของแม่ไก่ 14 ตัว(ฟอง) ดังนี้ 9, 7, 14, 12, 12, ,8, 8, 15, 10, 11, 10, 9, 12, 8 จงหาค่าฐานนิยมของจานวนไข่ไก่เป็นเท่าไร
  9 และ 14
  8 และ 12
  10 และ 12
  10 และ 11
7. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนี่งประกอบด้วย 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 9, 9 จงหาฐานนิยมของข้อมูงชุดนี้
  5 และ 7
  5 และ 9
  7 และ 9
  ไม่มีฐานนิยม
8. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 5, 7, 7, 9, 9, 9, 10, 12 จงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้
  9
  7
  9 และ 7
  7 และ 9
9. ฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 41.4, 38.5, 40.1, 37.3, 38.7, 35.2, 43.9, 39.3 มีค่าเท่ากับข้อใด
  38.5
  38.7
  41.4
  ไม่มีฐานนิยม
10. จงหาฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 3, 3, 4, 4, 7, 7, 9, 9
  3
  4
  7
  ไม่มีฐานนิยม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com