คำราชาศัพท์(หลังเรียน)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เมื่อพูดกับสมเด็จพระสังฆราช ชายใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ตามข้อใด
  กระหม่อม
  ข้าพระพุทธเจ้า
  เกล้ากระหม่อม
  เกล้ากระหม่อมฉัน
2. พระสุธารสหมายถึงข้อใด
  น้ำชา
  น้ำดื่ม
  น้ำหวาน
  น้ำผลไม้
3. ถ้าจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒ แทนตัวนักเรียนตามข้อใด
  ฝ่าพระบาท
  ใต้ฝ่าพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
4. ข้อใดเป็นคำสุภาพ
  ถั่วงอก
  ดอกสลิด
  ผักกระเฉด
  ต้นอเนกคุณ
5. ข้อใดใช้คำกริยาราชาศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
  ทรงรถ
  ทรงม้า
  ทรงช้าง
  ทรงกีฬา
6. ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑ แทนตัวนักเรียนตามข้อใด
  หม่อมฉัน
  กระหม่อมฉัน
  ข้าพระพุทธเจ้า
  เกล้ากระหม่อมฉัน
7. ขัอใดใช้คำสุภาพได้ถูกต้อง
  ใส่ความ
  ใส่กุญแจ
  ใส่กางเกง
  ใส่ห้องขัง
8. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า “ เดิน”
  ทรงเดิน
  ทรงพระดำเนิน
  ทรงพระราชดำเนิน
  เสด็จพระราชดำเนิน
9. คำว่า “ หลาน ” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
  พระสุนิสา
  พระชามาดา
  พระราชนัดดา
  พระราชปนัดดา
10. “ยาถ่าย” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
  พระโอสถ
  พระโอสถถ่าย
  พระโอสถมวน
  พระโอสถประจุ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com