คำราชาศัพท์(หลังเรียน)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ถ้าจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒ แทนตัวนักเรียนตามข้อใด
  ฝ่าพระบาท
  ใต้ฝ่าพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
2. ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า “ เดิน”
  ทรงเดิน
  ทรงพระดำเนิน
  ทรงพระราชดำเนิน
  เสด็จพระราชดำเนิน
3. คำว่า “ หลาน ” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
  พระสุนิสา
  พระชามาดา
  พระราชนัดดา
  พระราชปนัดดา
4. ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑ แทนตัวนักเรียนตามข้อใด
  หม่อมฉัน
  กระหม่อมฉัน
  ข้าพระพุทธเจ้า
  เกล้ากระหม่อมฉัน
5. ข้อใดใช้คำกริยาราชาศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
  ทรงรถ
  ทรงม้า
  ทรงช้าง
  ทรงกีฬา
6. “ยาถ่าย” ใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไร
  พระโอสถ
  พระโอสถถ่าย
  พระโอสถมวน
  พระโอสถประจุ
7. เมื่อพูดกับสมเด็จพระสังฆราช ชายใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ตามข้อใด
  กระหม่อม
  ข้าพระพุทธเจ้า
  เกล้ากระหม่อม
  เกล้ากระหม่อมฉัน
8. ข้อใดเป็นคำสุภาพ
  ถั่วงอก
  ดอกสลิด
  ผักกระเฉด
  ต้นอเนกคุณ
9. พระสุธารสหมายถึงข้อใด
  น้ำชา
  น้ำดื่ม
  น้ำหวาน
  น้ำผลไม้
10. ขัอใดใช้คำสุภาพได้ถูกต้อง
  ใส่ความ
  ใส่กุญแจ
  ใส่กางเกง
  ใส่ห้องขัง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com