แบบทดสอบท้ายบทที่ 1 เรื่อง การสร้างและบันทึกเอกสาร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือ วิธีการเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010
  Start > All Programs
  Start > Microsoft Word 2010
  Start > All Programs > Microsoft Office
  Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word 2010
2. ข้อใดต่อไปนี้คือ หน้าที่ของแถบชื่อเรื่อง (Title Bar)
  เป็นศูนย์รวมคำสั่งต่างๆ
  ปรับขนาดการแสดงผลเอกสาร
  แสดงชื่อและประเภทของไฟล์ที่ใช้งานอยู่
  แสดงรายละเอียดและสถานะของเอกสาร
3. หากต้องการสร้างเอกสารใหม่ ต้องใช้คำสั่งใดต่อไปนี้
  แท็บแฟ้ม (File) > เปิด (Open)
  แท็บแฟ้ม (File) > สร้าง (New)
  แท็บแฟ้ม (File) > ล่าสุด (Recent)
  แท็บแฟ้ม (File) > ข้อมูล (Data)
4. ข้อใดต่อไปนี้คือ หน้าที่ของแถบริบบอน
  เป็นศูนย์รวมคำสั่งต่างๆ
  ปรับขนาดการแสดงผลเอกสาร
  แสดงชื่อและประเภทของไฟล์ที่ใช้งานอยู่
  แสดงรายละเอียดและสถานะของเอกสาร
5. โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุดโปรแกรมใด
  Windows 7
  Windows 8
  Microsoft Excel 2010
  Microsoft Office 2010
6. หากต้องการบันทึกเอกสารเพื่อนำไปเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชั่น 97-2003 ต้องบันทึกไฟล์ให้มีนามสกุลตามข้อใด
  .doc
  .docs
  .docx
  .doces
7. ข้อใดต่อไปนี้คือ วิธีการปิดเอกสารแต่ไม่ปิดโปรแกรม Microft word 2010

  ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม ตรงมุมบนด้านซ้ายของหน้าต่าง
  คลิกปุ่ม X ที่มุมบนขวาของหน้าต่าง
  แท็บแฟ้ม (File) > ปิด (Close)
  ถูกทุกข้อ
8. คำสั่งสำหรับเปิดเอกสารเก่าอยู่ในแท็บใด
  แท็บแฟ้ม (File)
  แท็บแทรก (Insert)
  แท็บการอ้างอิง (Reference)
  แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Word 2010
  สร้างแผ่นพับ
  จัดรูปเล่มรายงาน
  สรุปข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของแผนภูมิ
  มีคำสั่งสำหรับจัดเรียงและคัดกรองข้อมูล
10. หากต้องการบันทึกเอกสารด้วยแป้นพิมพ์ ควรใช้คีย์ลัดใดต่อไปนี้
  Ctrl + S
  Ctrl + V
  Ctrl + O
  Ctrl + W
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com