แบบทดสอบท้ายบทที่ 1 เรื่อง การสร้างและบันทึกเอกสาร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดต่อไปนี้คือ หน้าที่ของแถบริบบอน
  เป็นศูนย์รวมคำสั่งต่างๆ
  ปรับขนาดการแสดงผลเอกสาร
  แสดงชื่อและประเภทของไฟล์ที่ใช้งานอยู่
  แสดงรายละเอียดและสถานะของเอกสาร
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Word 2010
  สร้างแผ่นพับ
  จัดรูปเล่มรายงาน
  สรุปข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของแผนภูมิ
  มีคำสั่งสำหรับจัดเรียงและคัดกรองข้อมูล
3. หากต้องการสร้างเอกสารใหม่ ต้องใช้คำสั่งใดต่อไปนี้
  แท็บแฟ้ม (File) > เปิด (Open)
  แท็บแฟ้ม (File) > สร้าง (New)
  แท็บแฟ้ม (File) > ล่าสุด (Recent)
  แท็บแฟ้ม (File) > ข้อมูล (Data)
4. หากต้องการบันทึกเอกสารด้วยแป้นพิมพ์ ควรใช้คีย์ลัดใดต่อไปนี้
  Ctrl + S
  Ctrl + V
  Ctrl + O
  Ctrl + W
5. ข้อใดต่อไปนี้คือ วิธีการปิดเอกสารแต่ไม่ปิดโปรแกรม Microft word 2010

  ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม ตรงมุมบนด้านซ้ายของหน้าต่าง
  คลิกปุ่ม X ที่มุมบนขวาของหน้าต่าง
  แท็บแฟ้ม (File) > ปิด (Close)
  ถูกทุกข้อ
6. หากต้องการบันทึกเอกสารเพื่อนำไปเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชั่น 97-2003 ต้องบันทึกไฟล์ให้มีนามสกุลตามข้อใด
  .doc
  .docs
  .docx
  .doces
7. ข้อใดคือ วิธีการเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010
  Start > All Programs
  Start > Microsoft Word 2010
  Start > All Programs > Microsoft Office
  Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word 2010
8. โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุดโปรแกรมใด
  Windows 7
  Windows 8
  Microsoft Excel 2010
  Microsoft Office 2010
9. ข้อใดต่อไปนี้คือ หน้าที่ของแถบชื่อเรื่อง (Title Bar)
  เป็นศูนย์รวมคำสั่งต่างๆ
  ปรับขนาดการแสดงผลเอกสาร
  แสดงชื่อและประเภทของไฟล์ที่ใช้งานอยู่
  แสดงรายละเอียดและสถานะของเอกสาร
10. คำสั่งสำหรับเปิดเอกสารเก่าอยู่ในแท็บใด
  แท็บแฟ้ม (File)
  แท็บแทรก (Insert)
  แท็บการอ้างอิง (Reference)
  แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com