คำราชาศัพท์หลังงงง

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงลง_____
  พระปรมาภิไธย
  พระนามาภิไธย
  พระพระนาม
  พระหัตถเลขา
2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ่ายรูปใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
  ทรงถ่ายรูป
  ทรงภาพ
  ทรงรูป
  ทรงถ่ายภาพ
3. "เสด็จเพคะเสด็จให้มาทูลถามเสด็จว่าเสด็จจะเสด็จหรือไม่เสด็จ ถ้าเสด็จจะเสด็จ เสด็จก็จะเสด็จ ถ้าเสด็จไม่เสด็จ เสด็จก็ไม่เสด็จ" ข้อความข้างต้นนี้มีกริยาราชาศัพท์กี่คำ
  5 คำ
  6 คำ
  7 คำ
  8 คำ
4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว_____พระราชดำเนินเป็น_____ประธาน._____จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  เสด็จ องค์ พิธี
  เสด็จ องค์ พระราชพิธี
  ทรงเสด็จ องค์ พิธี
  ทรงเสด็จ องค์ พระราชพิธี
5. "พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" เลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้ไปอวยพรวันเกิด ควรใช้คำราชาศัพท์อย่างไรจึงจะเหมาะสม
  ทรงเลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้ไปถวายพระพรวันพระราชสมภพ
  พระราชทานอาหารว่างให้แก่ผู้ไปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ทรงพระราชทานอาหารว่างให้แก่ผู้ไปถวาพระพรวันพระราชสมภพ
  พระราชทานพระกระยาหารว่างแก่ผู้ไปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
6. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร_______นำ_______ทั้งสองไปเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  เสด็จฯ ราชอาคันตุกะ
  ทรงดำเนิน พระราชอาคันตุกะ
  ทรงพระดำเนิน พระราชอาคันตุกะ
  เสด็จพระดำเนิน ราชอาคันตุกะ
7. ข้อความตอนใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง (1)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ (2)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน (3)พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานวุฒิสภา (4)เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
  ตอนที่ (1)
  ตอนที่ (2)
  ตอนที่ (3)
  ตอนที่ (4)
8. ข้อใดใช้ ทรง ไม่ถูกต้อง
  ทรงช้าง
  ทรงโปรด
  ทรงพระอักษร
  ทรงดนตรี
9. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับหญิงชราพิการเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการจราจรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีการเปิดสัมมนาเรื่อง
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระประสงค์ให้ข้าราชบริพารร่วมกันประหยัดการใช้น้ำและไฟฟ้า
10. ข้อความตอนใดใช้คำราชาศัพท์ผิด "(1)เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธีแล้ว ทรงจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร (2)ทรงกราบ (3)ทรงประทับพระราชอาสน์ (4)และทรงศีล"
  ตอนที่ (1)
  ตอนที่ (2)
  ตอนที่ (3)
  ตอนที่ (4)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com