แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ประโยคในข้อใด มีคำควบแท้
  อันที่จริงแล้ว เธอนั่นแหละคือขโมย
  ฉันจะยกทรัพย์สินที่มีอยู่ให้กับเธอ
  หัวหน้าทราบเรื่องราวของมารุตแล้ว
  เขาประสบอุบัติเหตุจนเป็นเจ้าชายนิทรา
2. คำในข้อใด มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันทุกคำ
  น้ำ โต๊ะ ค้าง
  บิน ขาว หมี
  เสือ ป้า น่า
  กด พี่ ปู่
3. “ผงาด” มีความหมายตรงข้ามกับคำในข้อใด

  ย่าง
  ด้อย
  นำ
  แข็งแรง
4. จากประโยคที่กำหนด ข้อใดคือส่วนขยายกรรม

  ซึ่ง
  ผัก
  ของสันติ
  ซึ่งเป็นพันธุ์ดี
5. คำในข้อใด เป็นคำที่มีอักษรนำ
  โกรธ
  เศร้า
  อร่อย
  ปลอบ
6. ถ้าจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวเองตามข้อใด
  หม่อมฉัน
  กระหม่อมฉัน
  ข้าพระพุทธเจ้า
  เกล้ากระหม่อมฉัน
7. ควรเติมเครื่องหมายวรรคตอนใด

  ฯลฯ

  ?
  !
8. ประโยคในข้อใด มีคำบุพบทบอกเวลา
  รถวิ่งอยู่บนถนน
  ฉันตั้งใจทำความดีในวันเกิด
  ผลไม้นี้ซื้อมาตั้งแต่กลางวันแล้ว
  เขาขยันอ่านหนังสือเพื่อให้สอบผ่าน
9. “พังพาบ” มีความหมายตรงข้ามกับคำในข้อใด

  นอนหงาย
  นั่งตัวตรง
  ยืนตัวตรง
  เดินเร็ว ๆ
10. ประโยคในข้อใด มีคำสรรพนามแทนคำถาม
  ใครอ่านการ์ตูน
  ใครๆ ก็ไม่รักผม
  ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง
  ผู้ใดพบกระเป๋าสีแดงโปรดติดต่อคุณนุช
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com