แนวข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย (ประถมฯ)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ภาษาถิ่นในข้อใด มีความหมายแตกต่างจากคำว่า “อร่อย”
  ลำ
  แซบ
  ม่วน
  หรอย
2. คำจากบทเพลงเป็นคำภาษาถิ่นในภาคใด

  ภาคเหนือ
  ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
3. ประโยคในข้อใด มีคำสรรพนามแทนคำถาม
  ใครอ่านการ์ตูน
  ใครๆ ก็ไม่รักผม
  ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง
  ผู้ใดพบกระเป๋าสีแดงโปรดติดต่อคุณนุช
4. ข้อใด ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
  คำตอบ 3 – 2 คือข้อใด

  พิเศษ อ่านว่า ............
  โอ้! สวยงามจริงๆ
5. ประโยคในข้อใด มีเนื้อความเหมือนประโยค “จงทำการบ้าน”
  โปรดอย่าถามฉัน
  อย่าเดินลัดสนาม
  อาหารอร่อยมาก
  ฉันอยากกินขนม
6. จากข้อความที่กำหนด สามารถเขียนเป็นอักษรย่อได้กี่คำ

  1 คำ
  2 คำ
  3 คำ
  4 คำ
7. คำในข้อใด เป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
  กรม ฤๅษี ขิม เทป
  เปลว เจริญ กริช เล่ห์
  โต๊ะ อ้วน ครุฑ ซินแส
  เฉี่ยว ดำขำ เลือด ฆ่า
8. การดำเนินชีวิตของชาวซาไก ตรงกับคำในข้อใด

  เร่ร่อน
  ร้างรา
  รวนเร
  รอนแรม
9. คำในข้อใด เมื่อเรียงตามพจนานุกรมแล้วอยู่ระหว่างคำ “ใจเพชร” และ “ใจเย็น”
  ใจไม้ไส้ระกำ
  ใจแตก
  ใจถึง
  ใจบุญ
10. ประโยคในข้อใด ไม่มีคำที่ยืมจากภาษาต่างประเทศ
  พ่อซื้อเค้กมาให้ลูก
  ชาวนาใช้ควายไถนา
  ป้าไปหาหมอที่คลินิก
  แม่ทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรสเด็ด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com