ข้อสอบคำราชาศัพท์ admission

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  หม่อมเจ้าธานีทรงม้ายามเช้า
  สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าฯ ทรงประทับรถม้า
  พระนางเจ้าฯ พระราชเทวีทรงโสมนัส
  พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงผนวช
2. ข้อใดมิได้หมายถึงหน้าต่าง
  พระแกล
  พระบัญชร
  สีหบัญชร
  พระทวาร
3. พระนามาภิไธยเเละพระนามในข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาต
4. สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงลง....
  พระปรมาภิไธย
  พระนามาภิไธย
  พระพระนาม
  พระหัตถเลขา
5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ่ายรูปใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
  ทรงภาพ
  ทรงรูป
  ทรงถ่ายรูป
  ทรงถ่ายภาพ
6. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำราชาศัพท์
  ทอดพระเนตร ที่ประทับ รับประทาน
  ลาดพระบาท บ้วนพระโอษฐ์ เครื่องต้น
  ฉลองพระองค์ ทรงกีฬา ทรงธรรม
  พระยอด พระพิมพ์ พระเเท่น
7. สรรพนามบุรุษที่2ที่ใช้กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร คืออะไร
  ใต้ฝ่าพระบาท
  ฝ่าละอองพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท
8. ข้อใดใช้ถ้อยคำถูกต้อง
  สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงเเสดงพระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชา
  สมเด็จพระพุฒษาจารย์ทรงรับนิมนต์ไว้เเล้ว
  เจ้าอาวาสวัดนี้ไม่สบายมานานเเล้ว
  พระนิพนธ์ของพระยาอนุมานราชธนเป็นที่รู้จักกันทั่ไป
9. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิด2คำ
  ทรงเล่น ทรงออกกำลังกาย
  ทรงพระอักษร ทรงพระราชดำเนิน
  ทรงดนตรี ทรงเครื่อง
  ทรงพระราชทาน ทรงทอดพระเนตร
10. ข้อใดไม่มีคำราชาศัพท์
  พระชามาดา
  พระอุณาโลม
  พระตถาคต
  พระหัตถ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com