แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. purpose
  กลุ่ม
  น่ารังเกียจ
  รอยยิ้ม
  วัตถุประสงค์
2. below
  คำแนะนำ
  ด้านล่าง
  เข้าข้างใน
  บรรทัด,เส้น
3. victory
  ความพยายาม
  ชัยชนะ
  ไก่ตัวเมีย
  นักบิน
4. show
  ของแข็ง
  น้ำท่วม
  ริมฝีปาก
  แสดง
5. student
  กลอง
  ชา
  นักศึกษา
  เลือกตั้ง
6. pay
  จ่าย
  สกรู, ขันสกรู
  ทุก ๆ
  จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต
7. end
  เก้าอี้
  ตัวแทน
  ปลาย
  ลาก
8. advice
  การครอบครอง
  ฐาน
  แนะนำ
  ศูนย์กลาง
9. son
  การพูด
  เดือน
  บุตรชาย
  สองครั้ง
10. hire
  จ้าง
  ศูนย์กลาง
  ที่อยู่
  จำนวนมาก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com