แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. palace
  คน
  ทำ,ทำให้
  พระราชวัง
  สม่ำเสมอ
2. weight
  กักตุน, สะสม,ร้านค้า
  ซากปรักหักพัง,ความพินาศ, ความหายนะ
  น้ำหนัก
  วิญญาณ
3. as
  การจราจร
  ด้วย
  ในขณะที่,เท่าๆกับ,เพราะว่า
  ส่ง
4. month
  เครื่องแบบ
  เดือน
  คลื่น
  บุตรชาย
5. shout
   แขนขา,กิ่งก้าน
  ตอนเย็น
  ร้องตะโกน
  สามารถ
6. plastic
  ค้นหา
  ทำลาย
  พลาสติก
  ส่วนตัว
7. partner
  ครอบครัว
  แบคทีเรีย
  รถ
  หุ้นส่วน
8. himself
  จัดการ
  ตัวเขา(ผู้ชาย)เอง
  ความมั่นใจ
  ปล่อย
9. kill
  ฆ่า
  วงจร
  บ้าน
  งุ่มง่าม,เคอะเขิน,เก้งก้าง
10. anywhere
  คุ้นเคย
  ที่ใดก็ได้
  จาน
  พื้นหลัง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com