แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2000 คำ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. speed
  ความเร็ว
  อาจจะ
  นักเรียน
  ความสง่างาม
2. foreigner
  ความยาก
  ชาวต่างชาติ
  ขนาดเล็ก
  น่าเกลียด
3. structure
  โครงสร้าง
  โลก
  บางสิ่งบางอย่าง
  งานศพ
4. curtain
  ความอิจฉา
  ชีวิต
  ม่าน
  และ
5. photograph
  ความพินาศ
  ถ่ายภาพ
  คำแนะนำ
  ไปทาง
6. protective
  ความสูง
  ซึ่งปกป้อง
  ข้อมือ
  นิ้วเท้า
7. lonely
  ครึ่ง
  แบบ
  รถบัส
  เหงา
8. bacteria
  การไม่อยู่
  โดยเฉลี่ย
  แบคทีเรีย
  สอบสวน,ไต่สวน 
9. box
  กล่อง
  เลือด
  นักแสดง
  กลางคืน
10. light
  ของเขา(ผู้หญิง)
  น้ำตา 
  ร่าเริง
  แสง,เบา,จุดไฟ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com