แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ให้หยุดรับ-ส่งได้ชั่วขณะภายในกรอบเส้นทแยงนี้
  ห้ามรถทุกชนิดขับผ่านกรอบเส้นแทยงนี้
  ห้ามหยุดรถทุกชนิดในกรอบเส้นทแยงนี้
  ห้ามแซงภายในกรอบเส้นทแยงนี้
2. ที่ใดห้ามจอดรถ
  ในที่ไม่มีเครื่องหมายห้ามจอด
  เขตปลอดภัยและที่คับขัน
  ในระยะ 5 เมตรจากทางข้าม ท่อน้ำดับเพลิงหรือตู้ไปรษณีย์
  ในระยะ 20 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
3. ข้อต่อไปนี้ข้อใดห้ามแซง
  แซงด้านซ้ายขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
  แซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
  แซงรถบริเวณหน้าโรงพยาบาล
  แซงรถบริเวณที่มีน้ำท่วม
4. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกกรณีใดถูกต้อง
  ขับผ่านไปได้โดยทันที
  กรณีในทางร่วมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถขับรถผ่านไปได้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดและรอจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่านทางร่วมแยกไปได้
  ถ้ามีรถถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกับผู้ขับขี่ต้องยอมให้รถที่อยู่ทางขวามือของถนนขับผ่านไปก่อน
  ถูกทุกข้อ
5. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
  ในทางข้าม
  ในที่คับขัน
  ในช่องทางเดินรถเว้นแต่เป็นการหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้ายและไม่ใช่ช่องทางเดินรถประจำทาง
  ถูกทุกข้อ
6. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ขับรถช้าลงและขับผ่านสะพานไปได้
  ขับรถช้าลงและระวังรถสวนทางมาเนื่องจากสะพานแคบรถไม่สามารถขับหลีกกันได้
  ใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากเป็นสะพานสูง
  ขับรถช้าลงและใช้ทางเยี่ยงเนื่องจากสะพานชำรุด
7. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
  เมื่อต้องการจะเลี้ยวรถ
  เมื่อยินยอมให้รถคันอื่นแซงหรือผ่านขึ้นหน้า
  เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควันจนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ ในระยะ 60 เมตร
  ถูกทุกข้อ
8. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามรถสามล้อเครื่องผ่าน
  ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
  ห้ามรถสามล้อผ่าน
  ห้ามรถจักรยานผ่าน
9. ในการขับรถต้องขับชิดด้านใด
  ด้านซ้าย
  ด้านขวา
  ด้านใดก็ได้
  ช่องกลาง
10. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
  บนทางเท้า
  บนสะพาน
  ในอุโมงค์
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้



ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com