แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ห้ามเดินรถไปทางขวา
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
  ทางบรรจบกัน
2. ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะเลี้ยวรถไปทางด้านขวาต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนอย่างไร
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอไหล่ และโบกมือขึ้นลงหลายๆ ครั้ง
  ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น
  ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และโบกมือไปข้างหน้าหลายครั้ง
3. กรณีใดที่ผู้ขับขี่สามารถขับรถในทางเดินรถด้านขวาหรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้
  ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
  เป็นทางเดินรถทางเดียว
  ทางเดินรถกว้างไม่ถึง 6 เมตร
  ถูกทุกข้อ
4. เมื่อจะเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร
  ให้สัญญาณไฟก่อนเลี้ยว ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  เข้าช่องก่อนเลี้ยว 60 เมตร
  เปิดไฟฉุกเฉินก่อนเลี้ยว
  เข้าช่องก่อนเลี้ยวไม่น้อยกว่า 100 เมตร
5. รถประเภทใดสามารถเดินรถในช่องทางเดินรถประจำทางได้
  รถโดยสารประจำทาง
  รถบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ของทางราชการ
  รถโรงเรียน
  ถูกทุกข้อ
6. กรณีใดสามารถขับรถแซงด้านซ้ายได้
  รถคันหน้ากำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
  แซงที่ไหล่ทางด้านซ้ายได้
  รถคันหน้าตะโกนบอกให้แซงซ้ายได้
  แซงด้านซ้ายได้เมื่อเห็นว่าทางด้านซ้ายกว้างพอ
7. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  โรงเรียนระวังเด็ก
  ข้างหน้าเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
  ข้างหน้าเป็นเขตชุมชน
  ระวังเด็กพิการ
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  สัญญาณไฟสีเหลืองให้เตรียมเร่งเครื่องผ่านไปโดยเร็ว
  สัญญาณไฟสีแดงให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด
  สัญญาณไฟสีเขียวให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้
  สัญญาณไฟสีแดงกระพริบให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัย แล้วขับผ่านไปได้
9. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามจอดรถบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
  ห้ามผ่านบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
  ห้ามหยุดรถบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
  ห้ามเลี้ยวขวาบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
10. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
  ห้ามเลี้ยวซ้าย
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ให้เลี้ยวซ้าย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com