Atcomink.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ Thepporn

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ ทำสอบไปแล้ว แบ่งปัน
1 31549  แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ1 32 860
2 55272  แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 35 744
3 34393  แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรเเกรม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 47 872
4 16345  แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 25 605
5 17545  แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนองาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 35 802
6 61788  แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 21 829
7 59374  หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ 31 806

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com